ข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม พร้อมวิธีเช็คเงินสมทบประกันสังคม (ใหม่ล่าสุด)

มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคม 2566 

เงินสมทบประกันสังคมเปรียบเสมือนเงินออมที่ผู้สังกัดประกันสังคมต้องจัดส่งทุกเดือน โดยสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการจัดส่งเงินประกันสังคมคือได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีว่างงาน เงินช่วยเหลือสงเคราะห์บุตร ชราภาพ หรือเสียชีวิต หากถามว่าเงินสมทบประกันสังคมมีความคุ้มไหม ซึ่งถ้าเราลองคำนวณดูจากช่องทางต่าง ๆ จะพบว่าคุ้มค่าอย่างมาก แต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเป็นหลัก การนำเงินไปลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยอาจตอบโจทย์กว่า

สำหรับเงินสมทบประกันสังคม 2566 ทางรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มาตรการลดอัตราเงินประกันสังคม 2.5% ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือพนักงานประจำหรือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 นั่นเอง สำหรับใครที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินประกันสังคม แนะนำให้เช็คเงินสมทบประกันสังคมหรือดูรายละเอียดสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 ให้ดี เพราะสิง่นี้เกี่ยวข้องกับชีวิตท่านโดยตรง ในทำนองเดียวกันนี้เอง ลูกจ้างคนใดไม่รู้ว่าเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร รวมถึงกองทุนประกันสังคมเอาไว้ทำอะไร ท่านควรหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจโดยด่วน

 

เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร ทำไมถึงต้องส่งเงินทุกเดือน?

เกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม มีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร สำหรับเงินประกันสังคมเป็นเงินที่ผู้ทำงานบริษัทหรือราชการต้องหักเงินทุก ๆ เดือนเพื่อส่งเข้ากองทุนประกันสังคม หากถามว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม ก็เพราะเงินที่เรานำส่งกองทุนประกันสังคมเปรียบเสมือนตัวป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น กรณีที่พิการ กรณีต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิต ทางกองทุนก็จะนำเงินส่วนนี้มอบให้แก่ท่าน อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้ในปี 2566 เราสามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินได้ผ่านทางแอพเช็คเงินประกันสังคมซึ่งช่วยให้เราทราบสิทธิต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับอีกด้วย นอกจากนี้ เงินสมทบประกันสังคมยังถือได้ว่าเป็นช่องทางออมเงินสำหรับคนทำงานประจำที่ดีไม่น้อยเลยในปี 2023 เพราะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับไม่ได้เป็นเงินสดอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังได้รับสิทธิบริการที่ดีกว่าคนทั่วไปอีกด้วย

 

เงินสมทบประกันสังคมคุ้มหรือไม่คุ้ม?

เป็นที่ถกเถียงกันไม่น้อยเลยว่าตกลงแล้วเงินสมทบประกันสังคมถือว่าคุ้มไหม เพราะหลายคนต้องโดนหักเงินเดือนบางส่วนไปฟรี ๆ อัตโนมัติเข้ากองทุนประกันสังคม แต่ตัวเองก็ไม่เคยใช้สิทธิอะไรเลย ทั้งนี้ ถ้าเราไปดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจริง ๆ ของการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมถือว่าคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น การเบิกเงินกรณีเจ็บป่วย เบิกเงินทำฟัน เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เงินเยียวยาค่าทำคลอด ค่าเทอมบุตร เงินชดเชยช่วงว่างงาน และเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุงาน ซึ่งแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือไม่ได้เสียชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ดังนั้น หากคำนวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาพรวมของการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในปี 2023 ถือว่าค่อนข้างคุ้มพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากประกันสังคมมีหลายมาตรา แต่ละคนจึงต้องเช็คเงินสมทบประกันสังคมที่ตนควรจ่ายอีกครั้ง โดยเช็คได้ที่แอพเช็คเงินประกันสังคมหรือดูข้อมูลที่ถูกอธิบายผ่านเว็บไซต์ทางการเงินที่มีบทความดังกล่าว

รายการบล็อกล่าสุด