คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ข่าวอัพเดทล่าสุด รัฐบาลเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 15 ล้านคน 

ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พลาดโอกาสใช้สิทธิ์บัตรประชาแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในปี 2566 เพราะภายในต้นปี 2566 จะมีการเปิดสมัครบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนจนมาก่อน รวมถึงรายเก่าที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วก็ต้องมาลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนอีก 15 ล้านคนสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และในการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แบบออนไลน์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ขอบอกก่อนว่าบัตรนี้ไม่สามารถใช้วิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ สามารถเข้าถึงการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในครั้งนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 

เตรียมเช็คคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ให้พร้อมก่อนการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะเริ่มในต้นปีหน้า ซึ่งคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ครั้งนี้จะพิจารณารายได้รวมของครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เช่น รายได้ของสามีและภรรยารวมกัน หากได้ 200,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ แต่ถ้าสามีมีรายได้ 150,000 บาท ภรรยามีรายได้ 50,000 บาท และทั้งสองคนมีลูก รายได้ทั้งหมดจะหารด้วยจำนวนสมาชิกครอบครัว หากไม่เกิน 200,000 บาท ภรรยาจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ นอกจากนี้การลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดยังพิจารณาทรัพย์สินที่ผู้สมัครครอบครองอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร รวมถึงเงินฝากบัญชีธนาคาร สลากออมทรัพย์ ทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

 

วิธีสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ช่องทางลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สมัครบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน

ภายในปลายปี 2566 หรือต้นปี 2566 รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ซึ่งวิธีสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่แบบออนไลน์ และยังไม่มีข้อมูลว่าการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน แต่ผู้สมัครสมารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ที่ www.fpo.go.th ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่จะทำการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดสามารถเตรียมกรอกแบบฟอร์มไว้ก่อนล่วงหน้า และนำแบบฟอร์มนี้ไปยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถไปลงทะเบียนตามพื้นที่ที่กำหนดได้เช่นกัน

สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ เปิดเงื่อนไขรายเก่าที่ต้องลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่


การพิจารณาสิทธิ์ของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ไม่เพียงแต่จะพิจารณาผู้ใช้รายใหม่ 15 ล้านคนเท่านั้น แต่รายเก่าอีกจำนวน 13 ล้านคน ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ บัตรประชารัฐรอบใหม่ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ใช้บัตรคนจนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการพิจารณารายละเอียดของผู้สมัครรายเก่าที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ และเพื่อให้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยจะมีการพิจาณาดังต่อไปนี้ รายได้ต่อครอบครัว (นำรายได้มาหารกับสมาชิกในครอบครัวแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท) รายได้ส่วนตัวต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทรัพย์สินทางการเงินรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ต้องไม่เป็นเจ้าของที่ดินเกินกว่าที่เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่กำหนด เช่นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในการทำการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ นอกจากนี้จะมีการพิจารณารถยนต์ที่มีไว้ครอบครองด้วย 

 

วิธีคำนวณรายได้ของครอบครัว เพื่อรับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 

เนื่องจากเงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ และลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เปลี่ยนไป จากเดิมคือการพิจารณารายได้ส่วนบุคคล แต่เป็นการพิจารณารายได้ต่อครัวเรือน ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าบุคคลในครัวเรือนมีอายุไม่ถึง 18 ปี จะนำมาคิดคำนวณรายได้ด้วยหรือไม่ ซึ่งวิธีคำนวณรายได้เพื่อจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ จะคิดคำนวณได้ดังนี้ ถ้าคนที่ 1 มีรายได้ 300,000 บาท คนที่ 2 มีรายได้ 250,00 บาท คนที่ 3 มีรายได้ 25,000 บาท และคนที่ 4 ไม่มีรายได้ การพิจารณาคือจะนำรายได้ของบุคคลทั้ง 3 บุคคลมารวมกัน และหารด้วยจำนวนคนในครอบครัว (รวมถึงคนที่ไม่มีรายได้ด้วย) หากไม่เกิน 200,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ แต่ในกรณีของครอบครัวที่ยกตัวอย่างมานี้ รายได้รวมทั้งครอบครัวแล้วเกินกว่าที่เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดกำหนด ถ้าเกินกว่าเงื่อนไขกำหนด ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

รายการบล็อกล่าสุด