วิธีทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้เอกสารน้อยมากๆ ผ่านธนาคารต่างๆ ปี 2566

เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2566

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้คงจะทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกดีใจไม่น้อย เพราะรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับคนที่พลาดสิทธิ์ในปีที่แล้ว โดยจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในต้นปี 2566 ซึ่งกระทรวงการคลังจะปรับเปลี่ยนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นการใช้บัตรประชาชนแทน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพิ่มอีกประมาณ 15 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้รับสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 13.6 ล้านคน และจะเปิดสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จุดลงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามธนาคารรายชื่อต่อไปนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2566 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นอกจากจะปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งรายเก่าและรายใหม่แล้ว การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดปี 2566 ก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการใช้บัตรประชาชนแทนการใช้บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้งานต้องทำการเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เป็นประจำ และต้องใช้รหัสมากมาย แต่เมื่อการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทน ก็ทำให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนไม่ต้อจำรหัสเยอะให้สับสนอีกต่อไป และป้องกันการทำบัตรหายด้วย 

 

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีหลักเกณฑ์การสมัครอะไรบ้าง 2566

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้แตกต่างจากเดิม โดยมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือ 

    • มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
    • รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (จากเดิมคือพิจารณารายได้รายบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)
  • จะพิจารณาทรัพย์สินของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เช่น เงินฝากธนาคาร และทรัพทย์สินต่าง ๆ ที่มีไว้ครอบครอง (รวมถึงผู้ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เป็นรายเก่าด้วย)
  • ยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดของปี 2566 แต่จะเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทน
  • ตั้งจุดลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ 

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใหม่ใครมีสิทธิ์สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2566 

เช็คคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ถ้าอยากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งในปี 2566 นี้ได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สามารถได้สิทธิ์มากกว่าเดิม เนื่องจากปีที่แล้วยังมีประชาชนตกค้างจำนวนมากที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เนื่องจากมีเงื่อนไขและคุณสมบัติที่รัดกุมมากเกินไป ในปีนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยจะพิจารณารายได้ของ “ครอบครัว” ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้อยู่ที่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่พิจารณารายได้รายบุคคล ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาท และถ้ามีกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพราะปีนี้มีการลงทะเบียนตามจุดต่าง ๆ จึงอาจจะทำให้มีการคาดเคลื่อนของการลงทะเบียน และอาจจะมีประชาชนจำนวนมากที่อยากจะขอรับสิทธิ์ หากเตรียมคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้พร้อม ก็จะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทบทวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับรายเก่าที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วในปี 2566 ต้องสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์ 2566

การปรับเปลี่ยนทั้งเงื่อนไข คุณสมบัติ และสิทธิ์ของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ได้พิจารณาแค่ผู้ใช้รายใหม่อีก 15 ล้านคนที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้น แต่จะมีการพิจารณารายเก่าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอยู่ตอนนี้ด้วย เนื่องจากป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ และเพื่อให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมีการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ดังนั้นผู้ใช้รายเก่าจะมีการพิจารณาทรัพย์สินใหม่อีกครั้ง ทั้งทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่ รวมถึงรถยนต์ส่วนตัวของผู้ให้รายเก่าที่จะสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย นอกจากนี้จะมีการพิจารณารายได้ต่อปีของผู้สมัครรายเก่าอีกครั้ง โดยพิจารณารายได้ของครอบครัว เช่น หากสามีมีเงินเดือน 150,000 บาท ภรรยามีเงินเดือน 50,000 บาท เมื่อนำมารวมกันแล้วได้ 200,000 บาทก็ถือไม่เข้าเกณฑ์ และจะไม่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี 2566 

รายการบล็อกล่าสุด