รายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมข้อมูลเอกสารการทำสัญญายืมเงินปี 65

สัญญากู้ยืมเงินที่ดีควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

สัญญากู้ยืมเงินเป็นเอกสารสำคัญที่สุดสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้และผู้ขอสินเชื่อผ่านง่าย ใบสัญญายืมเงินมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะใส่รายละเอียดหรือเงื่อนไขมากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น หากท่านค้นหาเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ผ่านทางออนไลน์ ท่านจะพบกับสัญญากู้ยืมเงินหลายรูปแบบมาก ๆ แต่อย่างไรก็ดี แบบฟอร์มที่ดีนั้นควรประกอบไปด้วย วันเวลาสถานที่ในการทำสัญญายืมเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาที่ต้องชำระคืน และหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ ผู้ปล่อยเงินกู้ควรเขียนเพิ่มเติมในสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมไปด้วยว่าหากผู้ขอยืมเงินผิดนัดชำระต้องยินดีที่จะเสียค่าเดินทางเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้เดินทางไปทวงถามหนี้ และผู้ปล่อยกู้สามารถเรียกค่าทรัพย์สินได้ทุกอย่าง ทั้งนี้ ทางด้านผู้ขอกู้ก็มีข้อควรระวังอยู่ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าทำไม่ได้หรือดูแล้วเป็นสัญญากู้เงินด่วนที่ไม่ปลอดภัยก็ควรหลีกเลี่ยงทันที แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของการกู้ยืมเงินล้วนมีเงื่อนไขเช่นนี้ทั้งนั้นเพราะเราไปขอเงินเขามาทั้งที

 

สัญญากู้ยืมเงินไม่มีหลักประกัน เขียนอย่างไรให้ครอบคลุมความเสี่ยง

สัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกันเป็นหนึ่งในสัญญากู้ยืมเงินที่เราควรเขียนให้ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยรายละเอียดที่เราต้องเขียนลงไปในสัญญากู้ยืมเงินนั้นประกอบไปด้วยสถานที่ วันเดือนปีที่ทำสัญญายืมเงิน ชื่อนามสกุล ที่อยู่ของเราและผู้ขอกู้เงินด่วนจากเรา นอกจากนี้ ในสัญญากู้ยืมเงินต้องระบุจำนวนเงินที่ปล่อยกู้ จำนวนอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระคืน และเขียนกำกับไปด้วยว่าถ้าผู้กู้เงินด่วนผิดนัดชำระไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราสามารถยกเลิกสัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกันและเรียกเก็บเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยได้ทันที ทั้งนี้ ควรมีลายเซ็นของเรา ผู้กู้ยืมเงิน ยืมสินเชื่อต่างๆ เช่น ธอส สินเชื่อบุคคล เป็นต้น และพยานอย่างน้อย 2 คนในแบบฟอร์มไว้ด้วย สำหรับสัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 2566 สามารถนำตัวอย่างรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เช่นกัน 

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปล่อยเงินกู้แบบไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญากู้ยืมเงินแบบปากเปล่าแทบไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง แต่อาศัยความสนิทมาขอกู้เงินด่วนจากเรา ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมาก ๆ ที่เราจะไม่ได้รับเงินคืน อีกทั้งเมื่อไม่มีใบสัญญายืมเงินหรือไม่มีสัญญากู้ยืมเงินที่เป็นแบบฟอร์มลายลักษณ์อักษรก็ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดกับลูกหนี้ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานนั่นเอง ดังนั้น ในปี 2023 ถ้าใครคิดจะปล่อยเงินกู้ ควรร่างสัญญากู้ยืมเงินให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินยืมไม่มีหลักประกัน หรือสัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยก็ตาม หากเราไม่รู้ว่าสัญญาเหล่านี้เขียนอย่างไร สามารถดูตัวอย่างผ่านการค้นหาคำว่า “เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023” ซึ่งแน่นอนว่าแบบฟอร์มแต่ละแห่งมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันตายตัว แต่อย่างน้อยก็มีรายละเอียดที่สำคัญในการร่างใบสัญญายืมเงินขึ้นมาเหมือนกัน ดังนั้น ใครที่ไม่อยากเสียผลประโยชน์ไปฟรี ๆ และป้องกันความเสี่ยงควรร่างทำสัญญายืมเงินอย่างเป็นรูปธรรม และหลีกเลี่ยงสัญญากู้ยืมเงินแบบปากเปล่า

รายการบล็อกล่าสุด