วิธีลงทะเบียนค่าไฟได้ส่วนลดค่าไฟ | ข้อมูลคุณสมบัติผู้ที่ขอลดค่าไฟได้วันนี้

อย่าลืมลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2566

โครงการช่วยเหลือประชาชนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนได้ลงทะเบียนค่าไฟ หรือลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2566 โดยจะให้สิทธิ์ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น และการลงทะเบียนค่าไฟครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้ส่วนลดค่าไฟเป็นจำนวนเงิน 315 บาท (หากใช้ไม่ถึงก็รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วย) แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าจะไม่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือส่วนลดค่าไฟในเดือนนั้น ดังนั้นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยลงลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้ามาก่อน และมีความประสงค์จะลงทะเบียนค่าไฟสามารถไปลงใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสามารถลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/Account/Register ก็ได้เช่นกัน

 

ลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ถึงวันไหน 2566

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ออกมาชี้แจงว่าจะมีการมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟให้กับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟมาก่อน ต้องไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือทางเว็บไซต์ทางการของทั้งสองการไฟฟ้า โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 และจะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟได้จนถึงกันยายน 2566 โดยขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟจะแยกออกเป็น 2 กรณีคือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้ว (ผู้ใช้รายเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์) ไม่ต้องทำการลงทะเบียนอีก แต่ผู้ใช้รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้ามาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ช่องทางที่หน่วยงานการไฟฟ้าดูแล ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, แอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Smart Plus และเว็บไซต์ www.pea.co.th/  

 

เปิดวิธีและขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า  2566

ผู้ถือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อขอส่วนลดค่าไฟสำหรับ 1 ปีได้แล้ว โดยวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟ สามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • การลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งของการไฟฟ้านครหลวงและเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเว็บไซต์คือ 

ลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

ลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ 

โดยทั้งสองเว็บไซต์มีการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าเหมือนกันคือ การอ่านเงื่อนไข กรอกข้อมูลรายละเอียด เช่น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องใช้ไฟฟ้า บิลประจำเดือน และจำนวนเงินค่าไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ก็กดบันทึกข้อมูล การลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าก็เสร็จเรียบร้อย

  • ติดต่อลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าที่หน่วยงานของการไฟฟ้าโดยตรง 

สำหรับการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ์รายใหม่ผ่านแอพ ดังนั้นขอผู้ใช้รายใหม่ที่ประสงค์จะลงทะเบียนทำการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านทาง 2 ช่องทางที่กล่าวไป

 

ลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้ายังต้องจ่ายค่าไฟไหม? 2566

สำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟ หลังจากลงทะเบียนค่าไฟแล้ว ทางการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะแจ้งค่าไฟให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ได้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟไม่ต้องเสียค่าไฟเลย ผู้ได้สิทธิ์ส่วนลดค่าไฟจากการลงทะเบียนค่าไฟจะต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าตามปกติ และหลังจากนั้นทางการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะตรวจสอบสิทธิ์ หากข้อมูลลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าถูกต้อง ก็จะมีการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนให้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และจะโอนเงินให้สำหรับผู้ใช่ไฟฟ้าไม่เกินไม่เกิน 315 บาท แต่ก็มีคำถามว่าหากใช้ไฟฟ้าเกินจะได้รับการส่วนลดค่าไฟหรือไม่ หรือจะได้เงินส่วนลดค่าไฟที่เป็นส่วนต่างหรือไม่ ซึ่งทางทางการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEAได้แจ้งให้กับผู้ที่ลงลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าว่า หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟในเดือนนั้น 

 

วิธีเช็คค่าไฟเพื่อรับส่วนลดค่าไฟและลงทะเบียนค่าไฟ 2566

อยากรู้ว่าเดือนนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่ จะได้รับส่วนลดค่าไฟจากการลงทะเบียนค่าไฟ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ก็มีวิธีเช็คค่าไฟเพื่อตรวจสอบว่าใช้เกินสิทธิ์ 315 บาทหรือยัง โดยเราสามารถเช็คค่าไฟ (สามารถเช็คได้ในกรณีที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) วิธีวิธีเช็คค่าไฟก็ทำแบบออนไลน์ได้ ให้เข้าไปที่ https://ebill.mea.or.th/discount จากนั้นใส่ตัวเลขแสดงสัญญาที่เราลงทะเบียนค่าไฟเอาไว้ ตามด้วยรหัสเครื่องวัด หลังจากนั้นก็กดปุ่ม “ตรวจสอบ” และเว็บไซต์ก็จะแจ้งผลค่าไฟฟ้าให้กับเรา เพียงเท่านี้เราก็จะได้รู้ว่าเราได้รับส่วนลดค่าไฟจากการลงทะเบียนค่าไฟในเดือนนั้น ๆ ไหม ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่ถึง 50 หน่วยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟในเดือนที่ตนใช้ไฟไม่ถึงเกณฑ์

รายการบล็อกล่าสุด