ขั้นตอนขอกู้เงินคนพิการ รับเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ได้เงินจริง

กู้เงินคนพิการไม่เกินคนละ 120,000 บาท มีเอกสารอะไรบ้าง?

ผู้พิการหลายท่านอาจจะทราบข่าวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์กันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับหัวข้อกู้เงินคนพิการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสินเชื่อคนพิการ 2566 ที่ให้วงเงินคนละเกิน 120,000 บาท โดยเป็นการขอกู้เงินคนพิการผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินฉุกเฉินคนพิการดังกล่าว ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารเช่าที่อยู่อาศัย รูปถ่ายผู้พิการ แผนที่เดินทาง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้เงินคนพิการ และเอกสารรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ

ขั้นตอนในการขอกู้เงินคนพิการเริ่มจากให้ท่านสมัครลงทะเบียน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางมายังบ้านของท่านเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ และจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาอีกครั้ง หากท่านผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคนพิการ 2566 เจ้าหน้าที่จะนัดวันทำสัญญาเพื่ออนุมัติวงเงินแก่ท่านเป็นลำดับต่อไป สิ่งที่สร้างความประทับใจของเงินฉุกเฉินคนพิการดังกล่าวคือเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย

 

กู้เงินคนพิการช่วยให้ผู้พิการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อคนพิการธนาคารกรุงไทย หรือสินเชื่อคนพิการธนาคารออมสิน รวมไปถึงสินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกส ต่างเป็นเงินกู้ที่จะทำให้ผู้พิการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ผู้พิการที่กู้เงินคนพิการจะได้รับวงเงินสูงพร้อมทั้งมีดอกเบี้ยต่ำสำหรับต่อยอดการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ บริการกู้เงินคนพิการบางแห่งก็ไม่มีดอกเบี้ย ทำให้ผู้พิการชำระเพียงแค่เงินต้นอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของคนที่สามารถกู้เงินคนพิการได้นั้นต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้พิการจริง ๆ สำหรับผู้ดูแลคนพิการเองก็สามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินคนพิการแทนผู้พิการได้เช่นกัน เพียงแค่ต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลคนพิการที่ทำเรื่องขอยื่นเอกสารแทนนั้นต้องมีหนังสือรับรองดูแลคนพิการอย่างถูกต้อวตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องคอยตามข่าวดูว่าสำหรับปี 2023 ธนาคารต่าง ๆ จะมีเงินฉุกเฉินคนพิการให้แก่ผู้พิการเหมือนกับสินเชื่อคนพิการ 2566 ที่ผ่านมาหรือไม่

 

กู้เงินคนพิการ 60000 บาท ผ่อนชำระ 5 ปี ติตต่อได้ที่ไหน?

บริการกู้เงินคนพิการ 60000 บาท เป็นสินเชื่อคนพิการ 2566 คนละอย่างกับเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ เนื่องจากบริการกู้เงินคนพิการ 60000 บาท เป็นโครงการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวัตถุประสงค์ของเงินฉุกเฉินคนพิการดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านวงเงินกู้ 60000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120000 บาท โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี พร้อมกับปลอดดอกเบี้ย ในเบื้องต้นท่านที่มีข้อข้องใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินคนพิการ 60000 บาท สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2106-9300 หรือ 0-2106-9337 ถึง 40 นอกจากนี้ หากท่านมีคุณสมบัติอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการคนพิการ รวมถึงกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดให้ท่านติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการผู้พิการแทน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 อาจจะมีบริการกู้เงินคนพิการดี ๆ ตามมาในภายหลัง

 

กู้เงินคนพิการ 60000 บาท ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หากจะกล่าวถึงสินเชื่อคนพิการ 2566 ล่าสุดคงต้องเป็นโครงการกู้เงินคนพิการ 60000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120000 บาท พร้อมระยะเวลาผ่อนค่างวด 5 ปี ฟรีดอกเบี้ย โดยโครงการดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโครงการกู้เงินคนพิการที่อนุมัติวงเงินสูงกว่าเงินกู้ของธนาคารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อคนพิการธนาคารออมสิน บริการสินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกส หรือเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงการกู้เงินคนพิการ 60000 บาท ต้องใช้บุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อด้วย โดยผู้ค้ำประกันต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นเรื่องแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ แผนที่เดินทางไปยังที่อยู่อาศัย และเอกสารยินยอมการสมรส แต่หากใครที่ใช้องค์กรหรือบริษัทในการค้ำประกันต้องมีรายชื่อผู้ลงนามที่มีอำนาจในองค์กร กฎข้อบังคับองค์กรสำหรับผู้พิการ และบัญชีแสดงงบการเงินปีล่าสุด 

 

ผู้พิการควรกู้ยืมเงินผ่านแอพแทนโครงการกู้เงินคนพิการของรัฐหรือไม่?

เนื่องด้วยในปี 2566 โลกได้เปิดกว้าวมากขึ้น ทำให้เกิดธุรกรรมปล่อยเงินกู้ออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ แอพปล่อยเงินกู้ออนไลน์นอกระบบ ซึ่งหากถามว่าผู้พิการควรกู้เงินผ่านช่องทางเหล่านี้แทนการกู้เงินคนพิการของโครงการรัฐหรือไม่นั้น ตอบได้เลยว่าไม่ควร เพราะแอพให้ยืมเงินเท่านี้แม้ว่าจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารการสมัครหรืออาชีพของผู้กู้ แต่ดอกเบี้ยของแอพเงินกู้ขึ้นชื่อเรื่องแพงอยู่แล้ว อีกทั้งวงเงินกู้ก็ไม่ได้สูงมาก 

ตรงกันข้ามกับโครงการกู้เงินคนพิการของธนาคารหรือหน่วยงานรัฐที่ให้วงเงินสูงและไม่คิดดอกเบี้ย เช่น โครงการกู้เงินคนพิการ 60000 บาทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการสินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกส โครงการสินเชื่อคนพิการธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อคนพิการธนาคารกรุงไทย แต่อย่างไรก็ดี สินเชื่อคนพิการ 2566 อาจไม่ได้มีมากเท่ากับสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป เพราะคนพิการส่วนมากจะได้รับเงินเยียวยาในทุก ๆ เดือนอยู่แล้ว นอกเหนือจากว่าคนพิการได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบทางเศรษฐกิจมากจริง ๆ ทางสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ริเริ่มโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ทั้งนี้ เงื่อนไขและคุณสมบัติที่สำคัญในการกู้เงินคนพิการคือผู้กู้ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่เป็นผู้ดูแลผู้พิการมาขอกู้ ก็ต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ดูแลผู้พิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารขอกู้เงินได้

รายการบล็อกล่าสุด